Plan dnia Przedszkole

7.00-8.00 Przyjście dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, wspólne zabawy w kole
8.00-8.30 Powitanie i zabawy poranne
8.30-8.45 Toaleta, przygotowanie do śniadania
8.45-9.15 Śniadanie
9.15- 9.45 Zajęcia dydaktyczne z wychowawcą wynikające z podstawy programowej
9.45- 10.15 Zajęcia dodatkowe (język angielski, język niemiecki, rytmika i taniec, logorytmika, dogoterapia, bajko i muzykoterapia, plastyka, ruch rozwijający, tenis, balet, robotyka, ceramika  itd)
10.15- 10.30 II śniadanie- owoc
10.30-11.45 Swobodne zabawy na świeżym powietrzu/w Sali
11.45- 12.00 Toaleta, przygotowanie do obiadu
12.00-12.30 Obiad- zupa
12.30-13.00 Zajęcia dodatkowe
13.00-14.45  Zajęcia wyciszające, czytanie bajek, dziecięce masażyki, drzemka
14.45- 15.00 Toaleta, przygotowanie do obiadu
15.00-15.30 Obiad ? II danie
15.30- 16.00 Zajęcia plastyczne zgodne z programem autorskim przedszkola
16.00-16.30 Zabawy ruchowe przy muzyce
16.30-16.45 Toaleta, przygotowanie do podwieczorka
16.45- 17.15 Podwieczorek
17.15-19.00 Swobodne zabawy w ogrodzie/w Sali -zabawy w kącikach zainteresowań, oczekiwanie na rodziców