Plan dnia Żłobek

7.00 – 8.30    Przyjmowanie Dzieci, indywidualne kontakty z Rodzicami, swobodne zabawy

indywidualne i grupowe

8.35 ? 8.45    Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne

8.45 – 09.15  Śniadanie

9.15 – 10.00  Zabawy dydaktyczne prowadzone przez wychowawcę

10.00 – 10.30   Zajęcia z instruktorami z zewnątrz

10.30 – 10.45   Drugie śniadanie

10.45 – 11.45   Spacer, zabawy na świeżym powietrzu

11.45 – 12.00   Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

12.00  – 12.30  Obiad (I zupa).

12.30 – 12.45   Toaleta i przygotowanie do odpoczynku

12.45 – 14.45   Odpoczynek, zajęcia relaksacyjno-wyciszające, słuchanie muzyki, czytanie bajek, sen.

14.45 – 15.00   Przygotowanie do obiadu

15.00 – 15.30   Obiad (II danie)

15.30 – 16.30   Aktywne zajęcia, zajęcia rozwojowe, zajęcia indywidualne. Przygotowanie do

podwieczorku.

16.30 – 16.50   Podwieczorek

16.50 – 17.50   Zabawy dowolne – twórcze z kolegami i koleżankami.

17.50 – 18.10   II podwieczorek

18.10 – 19.00   Zabawy swobodne . Oczekiwanie na rodziców