Zajęcia Żłobek

  • zajęcia dydaktyczne według autorskiego programu
  • Musical Babies ( język angielski)
  • Zajęcia logopedyczne z integracją sensoryczną
  • Zajęcia plastyczne
  • Zajęcia umuzykalniające
  • Zajęcia taneczne plus balet
  • Zajęcia kulinarne
  • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
  • Dogoterapia
  • Bajkoterapia