O nas

Naszą misją jest wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój dziecka. Pragniemy, aby każdy dzień spędzony w żłobku był dla dziecka radosnym wspomnieniem.

Radosne Lata są wpisane do rejestry żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 228/Z/2015 .

„Uśmiech dziecka jest pierwszym owocem sensu ludzkiego istnienia.” Henry N. Hudson

Nasze motto realizujemy w 6 zasadach:

1 – Pokazujemy dzieciom świat jako miejsce nieograniczonych możliwości, dając im jednocześnie narzędzie w postaci umiejętności przyswajania różnorodnej wiedzy oraz umiejętności językowe, niezbędne we współczesnym świecie. Rozbudzamy w dzieciach ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

2 – Uczymy je asertywności jednocześnie pielęgnując ich poczucie własnej wartości. Wychowujemy je w szacunku, życzliwości i akceptacji siebie i innych.

3 – Przygotowujemy dzieci do wyrażania emocji, przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami.

4 – Zapewniamy dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspierania ich działań twórczych.

5 – Gwarantujemy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, we współpracy z rodziną i środowiskiem.

6 – W naszym żłobku dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Radosne Lata to placówka prowadząca działalność opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci od 6 m-cy do 3 lat. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00 z możliwością dostosowania godzin pracy do potrzeb rodzica czy opiekuna. Żłobek prowadzi również opiekę indywidualną w weekendy oraz w porach nocnych.

Placówka zapewnia w szczególności:

  • profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku od 6m-cy do 3 lat,
  • usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne świadczone przez wymaganą przepisami prawa liczbę personelu,
  • działania profilaktyczne, korekcyjno-naprawcze i promujące zdrowie,
  • zaspokajanie potrzeb fizycznych dziecka, społecznych, psychicznych i emocjonalnych dziecka,
  • prowadzenie urozmaiconych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych zgodnie z programem pracy żłobka
  • prowadzenie programu adaptacyjnego w celu ułatwienia przystosowania się dziecka do pobytu w żłobku,

Ponadto żłobek ,,Radosne Lata,, oferuje:

  • opiekę indywidualną w weekendy, w czasie choroby i w porach nocnych
  • odwożenie i przywożenie dziecka z i do placówki
  • organizację przyjęć okolicznościowych dla dzieci

Podstawowym zadaniem naszego żłobka jest zapewnienie dzieciom jak najkorzystniejszych warunków rozwojowych, bezpieczeństwa, poczucia stabilizacji oraz przygotowanie dzieci do przedszkola. Zapewniamy dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju, przede wszystkim poprzez zapewnienie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym oraz akceptacji, umożliwienie swobody w działaniu dziecka i realizacji jego potrzeb oraz poprzez wyzwalanie otwartości i twórczości naszych małych podopiecznych. Szczególną uwagę przywiązujemy do dialogu z rodzicami oraz specjalistami w różnych dziedzinach, bo jesteśmy przekonani, że razem znaczy lepiej i więcej. Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie rodziców, oraz na aktywną współpracę..

ZAPRASZAMY RODZICÓW Z POCIECHAMI DO ODWIEDZENIA NASZEGO ŻŁOBKA.